homepage » život adolfa wölfliho (1864-1930) » životopis
adolf wölfli – stvořitel universaaktuality | tvorba adolfa wölfliho | život adolfa wölfliho (1864-1930) | životopis | výňatky z lékařských zpráv | posmrtná kariéra | psychiatr walter morgenthaler | výroky o Adolfu Wölflim | výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012 | katalog výstavy | design a technologie | informace a kontakty | >>>english >>>facebook
první kresby / hudební kompozice | od kolébky ke hrobu | zeměpisné a počtářské sešity | sešity písní a tanců | smuteční pochod | brotkunst | vypnout zvuk >>> hudební doprovod i galerie (petr nikl a miroslav černý) odpovídá jednotlivým výstavním sálům [skutečné] výstavy

životopis

Adolf Wölfli se narodil 29. února roku 1864 ve švýcarském Emmentalu. Vyrůstal v Bernu a jeho okolí v zoufalých existenčních podmínkách. Jeho otec byl alkoholik a roku 1870 rodinu opustil. Matka se šesti dětmi zůstala bez prostředků. Malý Adolf byl od ní záhy odloučen, aby pracoval jako nádeník na různých farmách. Roku 1874 Wölfliho matka umírá a on putuje mezi pěstounskými rodinami. Musí tvrdě pracovat, je často bit a získává první zkušenosti s alkoholem. Přesto ale dochází do školy.

Mezi lety 1880 a 1890 Wölfli pracuje jako sezónní pomocník na farmách. Roku 1890 je odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody za sexuální obtěžování nezletilé dívky. Po propuštění z vězení je stále více sociálně izolovaný. Roku 1895 je opět odsouzen za stejný přečin. Následně je poslán do psychiatrické kliniky ve Waldau u Bernu, aby zde byl prozkoumán jeho duševní stav. Lékaři u něj diagnostikují schizofrenii. V blázinci Wölfli stráví celý zbytek života.

V zápětí po internaci píše na žádost lékařů poprvé svůj Krátký životopis. Roku 1899 začíná kreslit, nicméně první kresby, které se zachovaly, pocházejí z let 1904–1907. Od roku 1908 do roku 1912 Wölfli sepisuje svoji fiktivní autobiografii Od kolébky ke hrobu (3000 stran). Mezi lety 1912–1916 pracuje na Zeměpisných a počtářských sešitech (3000 stran), které popisují „Obří Stvoření Svatého Adolfa”. Kolem roku 1916 začíná Wölfli vytvářet série kreseb, které prodává, nebo výjimečně věnuje lékařům, sestrám a svým prvním sběratelům, kteří přicházejí obdivovat jeho tvorbu. Mezi lety 1917 a 1922 píše Sešity písní a tanců (7000 stran), kde opěvuje své velkolepé dílo. Roku 1921 vydává psychiatr Walter Morgenthaler knihu Ein Geisteskranker als Künstler (Duševně nemocný umělcem), která je věnovaná osobnosti a tvorbě Adolfa Wölfliho. Od roku 1924 do roku 1928 Wölfli pracuje na Sešitech-sbírkách písní a pochodů (kolem 5000 stran) kde velebí svět, jenž stvořil. Jeho ohromující dílo se uzavírá nedokončeným Smutečním pochodem (1928–1930), který je jeho abstraktním rekviem čítajícím více než 8000 stran.

6. listopadu roku 1930 Adolf Wölfli umírá na rakovinu žaludku.

 

© 2011 ABCD, o. s., powered by
TuringBusinessMachines