homepage » tvorba adolfa wölfliho » zeměpisné a počtářské sešity (1912-1916) » Pořadí čísel
adolf wölfli – stvořitel universaaktuality | tvorba adolfa wölfliho | první kresby - hudební kompozice (1904-1907) | od kolébky ke hrobu (1908-1912) | zeměpisné a počtářské sešity (1912-1916) | Pořadí čísel | Vynálezy | sešity písní a tanců (1917-1922) | smuteční pochod (1928-1930) | "brotkunst" - tzv. kresby na prodej (1916-1930) | život adolfa wölfliho (1864-1930) | výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012 | katalog výstavy | design a technologie | informace a kontakty | >>>english >>>facebook
první kresby / hudební kompozice | od kolébky ke hrobu | zeměpisné a počtářské sešity | sešity písní a tanců | smuteční pochod | brotkunst | vypnout zvuk >>> hudební doprovod i galerie (petr nikl a miroslav černý) odpovídá jednotlivým výstavním sálům [skutečné] výstavy

Pořadí čísel

Čísla, jak jdou popořadě až do myriád. V. r. Áda

 

 1. jednotka, desítka, stovka

 2. tisícovka, desetitisícovka, stotisícovka

 3. milijónka, desetimelounka, stomeloun

 4. milijarda, desetimilijarda, stomiljard

 5. bilijón, desetibiljón, stobilijónů

 6. bilijarda, desetibilijarda, stobilijard

 7. trilijónka, desetitrilijónka, stotrilijón

 8. trilijardovka, desetitrilijardovka, stotrilijard

 9. kvadrilijón, desetikvadrilijónka atd.

 10. kvadrijardovka, detikvadrijardovka atd.

 11. ergovka, desetiergovka atd.

 12. eskovka, desetiesko atd.

 13. téčkovka, desetitéčko atd.

 14. unitka, desetiunijka atd.

 15. véčkovka, desetivéčkovka atd.

 16. dvojitávéčkovka, desetidvojvéčkovka atd.

 17. yksónka, desetixónka atd.

 18. ypsylónka, desetipsylónka atd.

 19. zetka, desézetka atd.

 20. agónka, desetivagónka atd.

 21. begónka, desetibetónka atd.

 22. cikónka, deseticigónka atd.

 23. delórka, desetidelórka atd.

 24. éčkovka, desetéčkovka atd.

 25. férovka, desetipérovka atd.

 26. gerontka, desetigerontka atd.

 27. hurónka, desetihurónka atd.

 28. íjéčko, desetíčko, stojíčko

 29. kavífka, desetikafíška atd.

 30. legijónka, desetilegijónka atd.

 31. negrovka, desetinegrovka atd.

 32. myriádovka, desetimyrijádovka

 33. Za oberón se už výš jít nedá, protože se v jeho případě jedná o tzv. nešťastný případ celkového propadu. No jo, nicméně, Oberon, Bůh óbrfondány v sálu na Síriu, která má průměr vodovodního paprsku 10 000 hodin a výšku kolem zhruba 2220 000 hodin. Na vrcholu vodotrysku óbrpole Marijole na vrcholu Zpytihněvu v ólbřímím sálu fondány hněvuplné Marijopole, óbrmegapole se 375 000 000 obyvateli, tzn. z největší nadmořské výšky, které dosáhli, přesně zhruba 6 666 666 hodin = 6 666 stop, byli svrženi rovnou dolů a z té příčiny nemohli již zvýšit a zmnožit počet čísel. (...)

 

v úctě znamená

Svatý Sv. Adolf, 1913.

 

Ze Zeměpisného sešitu č. 11

 

© 2011 ABCD, o. s., powered by
TuringBusinessMachines