adolf wölfli – stvořitel universaaktuality | tvorba adolfa wölfliho | život adolfa wölfliho (1864-1930) | výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012 | katalog výstavy | design a technologie | informace a kontakty | >>>english >>>facebook
první kresby / hudební kompozice | od kolébky ke hrobu | zeměpisné a počtářské sešity | sešity písní a tanců | smuteční pochod | brotkunst | vypnout zvuk >>> hudební doprovod i galerie (petr nikl a miroslav černý) odpovídá jednotlivým výstavním sálům [skutečné] výstavy

galerie hlavního města prahy dům u kamenného zvonu 22. 2.–27. 5. 2012


A co na tom? Je to tak. Bengálské ohně a blesky metané hlavní našeho nevyčerpatelného superděla nikdá neustanou. Nové „Óbrdílo Sv. Adolfa“ se opět rozšíří na všechny světové strany větrné růžice a rozměrů nabude mnohem větších než kdy předtím.“

Adolf Wölfli
Ze Zeměpisných a počtářských sešitů, Sešit č. 12, 1913/14, s. 250.


Po dvou úspěšných výstavách z oblasti art brut /art brut – sbírka abcd (2006) a Prinzhornova sbírka (2009)/, které pro Galerii hlavního města Prahy připravilo o. s. ABCD, se v Domě U Kamenného zvonu konala monografická výstava jednoho z nejpozoruhodnějších a nejoriginálnějších umělců 20. století, švýcarského tvůrce Adolfa Wölfliho (1864–1930).

Adolf Wölfli byl sirotek, který získal pouze základní vzdělání; nádeník a pomocný dělník, který byl odsouzen kvůli mravnostnímu deliktu a následně doživotně internován v ústavu pro choromyslné ve Waldau u Bernu. Svoji životní mizérii, sociální izolaci a duševní nemoc dokázal postupně transformovat v nesmírný kreativní potenciál.

Zanechal po sobě ohromující dílo o rozsahu 25000 stran textů, solmizovaných hudebních skladeb a číselných záznamů, doprovozených 1600 kresbami a 1640 kolážemi. Mnohovrstevná symbolika jeho paralelního světa snoubí symboly západní kultury s univerzálními archetypy, které jsou zasazeny do kontextu autorovy osobní mytologie.

Adolf Wölfli je obecně považován za nejvýznamnějšího světového představitele art brut (umění v syrovém stavu). Nicméně,Wölfliho dílo, v němž povolání umělce povýšil na poslání tvůrce a tvůrčí gesto na akt Stvoření, obstojí samo o sobě bez všech škatulek, které se jej snaží pojmout.

© 2011 ABCD, o. s., powered by
TuringBusinessMachines